Placet experiri

"Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék." (Márai) Nem vagyok se nem irodalmár, se nem irodalommal foglalkozó diák vagy hallgató. Pusztán szeretek olvasni, ennyi az egész. Még csak a töredékét olvastam annak, amit szeretnék. Mit szeretnék? Elindulni a klasszikusoktól, és megérkezni a kortársakhoz, aztán kicsit vissza a klasszikusokhoz, aztán újra vissza... Hogy is mondta Hans Castorp? Placet experiri - a kísérletezés öröm.

Címkék

Címkefelhő

Friss topikok


2012.11.01. 20:49 marlow

Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz

 Drága kincsem, galambocskám, Csikóbőrös kulacsocskám! Érted halok, érted élek,Száz leányért nem cseréllek.      Megvídító orcácskádat, Csókra termett kerek szádat Ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsiét nem…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus magyar irodalom csokonai vitéz mihály szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz


2012.11.01. 12:58 marlow

Szimónidész: Ember vagy!...

Ember vagy! Előre sose látod, hogy a holnap ugyan mit ád;s az, kit te ma boldognak itélsz, mennyi időig az.A hirtelen elröpülő, kicsi légynek sincs ilygyorsan változó sora.Jánosy István fordítása Az i.e. 6. században élt görög epigrammaköltő leghíresebb költeménye a…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus görög világirodalom ókor epigramma szimónidész ember vagy


2012.04.01. 13:44 marlow

Arany János: Kertben

Kertészkedem mélán, nyugodtan, Gyümölcsfáim közt bíbelek; Hozzám a tiszta kék magasból Egyes daruszó tévelyeg; Felém a kert gyepűin által Egy gerlice búgása hat: Magános gerle a szomszédban - S ifjú nő, szemfödél alatt. Kevés ember jő látogatni, Az is csak elmegy hidegen:…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus arany jános magyar irodalom kertben


2012.03.25. 16:42 marlow

William Blake: Arany kápolna

Arany kápolnát láttam én,Hová senki se léphetett be,S jajgatva álltak kint sokan,Jajgatva, sírva, térdepelve.S láttam: egy kígyó tekeregA kapu fehér oszlopára,S csak kúszott följebb, egyre följebb,Az arany kárpitot lerántva,S végig a szent márványlaponTeljes undok hosszában…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus angol william blake világirodalom arany kápolna


2011.11.29. 23:16 marlow

Francois Villon: Az akasztófavirágok balladája

Embertestvér, ki erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj e három jómadáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen: bőrünket, nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, és így forgunk a korhadó kötélen, pökhendi táncban, mint a…

1 komment

Címkék: vers francia klasszikus világirodalom ballada reneszánsz francois villon az akasztófavirágok balladája


2011.11.27. 20:57 marlow

Johann Wolfgang von Goethe: Szerelmes, minden alakban

Bár volnék fürge hal,mely táncol és nyilall.Ülnél a horognál,engemet kifognál.Bár volnék fürge hal,mely táncol és nyilall.Bár volnék drága ló,kisasszonynak való.Vagy hintód, mely ölébenútravinne szépen.Bár volnék drága ló,kisasszonynak való.Bár volnék én…

Szólj hozzá!

Címkék: vers német klasszikus világirodalom johann wolfgang von goethe szerelmes minden alakban


2011.11.07. 23:30 marlow

Varga Mátyás: hallásgyakorlatok #39

ep-nek mutatkozz be. | ő a nagyapád. | látod? || begörcsölt a lábam. fájt. | az eső meg, hiábaömlött, sehogy se vitte le a két verebet a csatornába.|csak forgatta a rácson.||utoljárazánkán néztem a csillagokat. | még az úttörőtáborban. | el is felejtettem. || merthamarosan…

Szólj hozzá!

Címkék: vers kortárs magyar irodalom varga mátyás hallásgyakorlatok parsifal parsifal


2011.11.02. 00:30 marlow

Tóth Krisztina: A világ minden országa

Forgott a nyárfavatta, nem volt kitáblázva az égető,aztán feltűnt a műút végén a csavart kéményű pléhtető,és tudtam, hogy az az, valaki mobilozott az udvaron,a kapu tárva-nyitva állt, köszöntem, gondoltam, úgy hagyom,megállított egy férfi, kérdeztem, hogy jutok az…

Szólj hozzá!

Címkék: vers kortárs tóth krisztina magyar irodalom a világ minden országa


2011.10.11. 19:10 marlow

Ady Endre: Ember az embertelenségben

Szivemet a puskatus zúzta, Szememet ezer rémség nyúzta, Néma dzsin ült büszke torkomon S agyamat a Téboly ütötte. És most mégis, indulj föl, erőm, Indulj föl megintlen a Földről! Hajnal van-e, vagy pokol éjfél? Mindegy, indulj csak vakmerőn, Mint régen-régen cselekedted. Ékes…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus ady endre magyar irodalom ember az embertelenségben


2011.10.08. 11:53 marlow

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor

     Estve jött a parancsolat Viola-szín pecsét alatt, Egy szép tavaszi éjszakán Zörgettek Jancsim ablakán.      Éppen akkor vált el tőlem, Vígan álmodott felőlem, Kedvére pihent ágyában, Engem ölelvén álmában:…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus magyar irodalom csokonai vitéz mihály szegény zsuzsi a táborozáskor


2011.10.06. 17:44 marlow

József Attila: Világosítsd föl

Világosítsd föl gyermeked: a haramiák emberek; a boszorkák - kofák, kasok. (Csahos kutyák nem farkasok!)   Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek,   de mind-mind pénzre vált reményt;   ki szenet árul, ki szerelmet,   ki pedig ilyen költeményt. És vígasztald meg, ha…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus józsef attila magyar irodalom világosítsd föl


2011.09.28. 17:59 marlow

Arthur Rimbaud: A meghökkentek

Feketéllőn, hóban, homálybana pince fénylő ablakában    faruk kerek,öt kicsi, térden leskelődve,nézi, hogy készit a Pék szőke,    nagy kenyeret.Látják, hogy fehér karja éppenszakít egyet a szürke pépen    s láng-lukba tol.Hallják, hogy sül a jó…

Szólj hozzá!

Címkék: vers francia klasszikus józsef attila világirodalom arthur rimbaud a meghökkentek


2011.09.21. 22:07 marlow

József Attila: Holt vidék

Füstöl a víz, lóg a káka kókkadón a pusztaságba. Dunnába bútt fönn a magas. Sűrű csönd ropog a havas       mezőben. Kövér homály, zsíros, csendes; lapos lapály, kerek, rendes. Csak egy ladik, mely hallhatón kotyog még a kásás tavon…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus modern józsef attila magyar irodalom holt vidék


2011.08.28. 17:02 marlow

Babits Mihály: Mint különös hírmondó...

Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi ujságot mert nyáron át messze a hegytetején ült s ha este kigyultak a város lámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál s ha berregést hallott, találgatta: autó? vagy repülőgép? vagy motor a síma Dunán?…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus modern babits mihály magyar irodalom mint különös hírmondó


2011.08.26. 17:54 marlow

Arany János: Naturam furcâ expellas

Gyermekkoromban felköték A színben egy nagy tökharangot, Amely ugyan nem ada hangot, De máskép vígan működék; Megvolt a súlya, lódulása, Kötelét hogy jól visszarántsa S vele a kis harangozót; - Szóval: csinált kommóciót. "No, mondám, majd ha nagy leszek, Valódi harangot…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus arany jános magyar irodalom naturam furca expellas őszikék


2011.08.14. 16:49 marlow

Babits Mihály: Az Isten és ördög...

Az Isten és ördög két jó hivatalnok. Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ, mióta az Ember, e gyenge akarnok, viszi mindkettőnek ürült hivatalát! Mint a gyermek, épít és rombol is egyben. Épít, hogy legyen mit rombolni. Felhőket karmol házaival; majd fölibük szökken és nagy…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus modern babits mihály magyar irodalom az isten és ördög


2011.07.02. 17:59 marlow

József Attila: (Ha nem szorítsz...)

Ha nem szorítsz úgy kebeledre, mint egyetlen tulajdonod, engem, míg álmodol nevetve, szétkapkodnak a tolvajok s majd sírva dőlsz a kerevetre: mily árva s mily bolond vagyok!Ha minden percben nem kecsegtetsz, hogy boldog vagy, mert nekem élsz, görnyedő árnyadnak fecseghetsz, ha gyötör a…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus józsef attila magyar irodalom ha nem szorítsz


2011.03.30. 16:28 marlow

Radnóti Miklós: Levél a hitveshez

A mélyben néma, hallgató világok,üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,de nem felelhet senki rá a távol,a háborúba ájult Szerbiábóls te messze vagy. Hangod befonja álmom,s szivemben nappal ujra megtalálom,hát hallgatok, míg zsong körém felállvánsok hűvös érintésü büszke…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus radnóti miklós magyar irodalom levél a hitveshez


2010.10.22. 23:35 marlow

Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa

Anyámnak fáj a feje,nem iszik feketét —Anyámnak fáj a feje,nem szed be porokat:szótlanabb sápadtsággalfeji meg tehenét,szótlanabb sápadtsággalsöpröget, mosogat.Anyámra durván szólnakjöttment idegenek?Anyám az ijedtségtőldadog és bereked.Sötét kendőjét…

Szólj hozzá!

Címkék: vers kortárs csoóri sándor magyar irodalom anyám fekete rózsa


2010.09.15. 01:11 marlow

József Attila: Kész a leltár

Magamban bíztam eleitől fogva -ha semmije sincs, nem is kerül sokbaez az embernek. Semmiképp se többe,mint az állatnak, mely elhull örökre.Ha féltem is, a helyemet megálltam -születtem, elvegyültem és kiváltam.Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,ki ingyen adott, azt szerettem…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus józsef attila magyar irodalom kész a leltár


2010.06.21. 15:50 marlow

József Attila: (Talán eltűnök hirtelen...)

Talán eltűnök hirtelen,akár az erdőben a vadnyom.Elpazaroltam mindenem,amiről számot kéne adnom.Már bimbós gyermek-testemetszem-maró füstön száritottam.Bánat szedi szét eszemet,ha megtudom, mire jutottam.Korán vájta belém fogáta vágy, mely idegenbe tévedt.Most rezge megbánás…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus modern józsef attila magyar irodalom talán eltűnök hirtelen


2010.06.06. 20:44 marlow

Ady Endre: Nyárdélutáni hold Rómában

Sandítva száll RómáraFecske-raj-követséggel,Vigyorog vígan széjjelNyárdélutáni Hold.Nagy kékség és pirosságMost újból-újból hozzákRégből azt, ami volt.Szent mezők pára-fátylat,Hegyek álom-színt váltnak,Diadalok s romok,Nap s Hold közé beszőve,Hanyattan az IdőbeRóma…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus ady endre századforduló magyar irodalom nyárdélutáni hold rómában


2010.04.24. 11:59 marlow

Babits Mihály: Vers a csirkeház mellől

I. Dombon égek, csorgó nyár füröszt. Csöpp kert ringat búzamezők közt. Nézek egy kis törpe házat, azt, amit rakott a szomszéd paraszt csirkéinek. Vályog a fala, de piros cserép a taraja. Drága kincs az idő s oly kevés! Jer,…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus babits mihály magyar irodalom esti kérdés vers a csirkeház mellől


2010.03.24. 07:52 marlow

Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma

Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi, a mester, egy lepkére mutatott. - Álmomban - mondta - ez a lepke voltam és most egy kicsit zavarban vagyok. - Lepke - mesélte - igen lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi... És felébredtem... És most…

Szólj hozzá!

Címkék: vers klasszikus szabó lőrinc magyar irodalom dsuang dszi álma


2010.03.20. 22:44 marlow

Pilinszky János: Apokrif

1 Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma és mint figyelő vadállat, oly…

Szólj hozzá!

Címkék: vers isten klasszikus modern apokalipszis pilinszky jános apokrif magyar irodalom